Trường hợp này không phải là lỗi nhưng sẽ có rất nhiều người gặp phải khi nâng cấp lên phiên bản joomla 3.2 trở lên là các nút chức năng Save, Save & Close, Save & New không hoạt động.

Nguyên nhân là do cache ở trình duyệt. Ta chỉ cần bấm vào Ctrl-F5 để làm mới (refresh) trang lại thì sẽ hết (tùy theo từng trình duyệt)