Những ngày gần đây các bạn hay bị gặp lỗi page indexable dẫn đến trang đó index rất chậm, thường là đối với website wordpress

Vậy phải giải quyết vấn đề ngày như thế nào? Tôi cũng đi tìm rất nhiều cách mà thật sự chẳng có cách nào hay nhất, tuy nhiên mình cũng chỉ tìm ra cách này giải quyết cho tất cả các website kể cả không phải là wordpress.