Nếu bạn dùng Qmail sau một thời gian thì số lượng email trong hàng đợi tăng lên đáng kể, có khi nó chiếm hết không gian lưu trữ trên ổ đĩa cứng làm các dịch vụ khác không hoạt động được. Bạn hãy làm theo các bước sau để xóa đi các email nằm trong hàng đợi mà không thoát đi được:

Tôi bị lỗi này khi dùng SSH login vào VPS và dùng lệnh đổi mật khẩu trực tiếp như sau:

sh /script/fix-program-mysql PASSWORD
sh /script/reset-mysql-root-password PASSWORD

Ngay sau khi cài đặt xong Kloxo-MR, bạn sẽ cần tiến hành cài đặt một số thông số cơ bản để Kloxo có thể hoạt động tốt trước khi tạo hosting.

– Đường dẫn đăng nhập vào Kloxo là http://<ip-address>:7778 hoặc https://<ip-address>:7777. Account/password ban đầu của bạn là admin/admin. Ngay sau khi đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt lại mật khẩu mới.

Kloxo là phần mềm quản lý lưu trữ website miễn phí nhưng khá đầy đủ không kém gì so với Cpanel.

Kloxo-MR là một phiên bản khác của Kloxo và được Mustafa ramadhan phát triển riêng, chữ MR được việt tắt từ tên tác giả Mustafa ramadhan. Kloxo-MR không chỉ sửa chữa các lỗi của Kloxo mà còn bổ sung nhiều tính năng, như chuyển sang chạy web server Nginx & có thể cài được trên CentOS 6.

Kloxo-MR có thể cài đặt được trên CentOS 6 trong khi đến thời điểm này Kloxo chỉ có thể chạy trên CentOS 5.

Máy chủ của Trung tâm dữ liệu bị vấn đề, sau khi chuyển ổ cứng sang máy chủ khác thì tôi bị lỗi sau:

- SSH vẫn đăng nhập bình thường.

- Các user vẫn dùng ftp kết nối bình thường.

- Tất cả các user đều không đăng nhập được vào panel của Kloxo-Mr với lỗi "Login Unsuccessful". Cách khắc phục như sau:

Sau khi khởi động lại VPS của mình tôi gặp trường hợp kết nối được SSH nhưng các dịch vụ không chạy được các dịch vụ trong Kloxo và báo lỗi: "no ip address". Cách khắc phục như sau:

Tình trạng này là do ổ cứng VPS đầy với nhiều nguyên nhân do Log file hoặc email queue

Sau khi thực hiện 1 vài thao tác trên Phpadmin ( Repair, Backup v.v... ) thì website mình không thể kết nối được vào MySQLServer nữa.

Đôi lúc có 1 số lệnh trong linux lâu quá không dùng sẽ quên. Đây là 1 bài viết hệ thống lại các lệnh dành để tra cứu khi cần dùng:

Bài viết này nhằm mục đích hướng dẫn quý khách sử dụng SSH để thay đổi các loại mật khẩu trên máy chủ Linux sử dụng Kloxo Control Panel. Các mật khẩu bao gồm: mật khẩu root, mật khẩu admin Kloxo, mật khẩu root của MySQL cũng như khắc phục một số sự cố trên Horde Mail và RoundCube Mail.