Sau khi cài đặt gói ngôn ngữ ta vào mục Language Manager -> Content (Content Languages). Chọn new và điền cái thông tin sau

Record ID: 2

Title *: Vietnamese (VN)

Title Native *: Vietnamese (VN)

URL Language Code *: vi

Image Prefix *: vi

Language Tag *: vi-VN (chú ý cái này bạn phải ghi đúng tên ở trong code lang nếu sai sẽ hem hiện hình cờ Việt Nam, Thanh sẽ hướng dẫn kĩ trong video)

Status: Published

Tải gói cài đặt Tiếng Việt cho Joomla 2.5

Nguồn Buaxua.vn

Nguồn Joomlaviet.vn