BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Tên miền

Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
  TÊN MIỀN VIỆT NAM
.vn
280.000 VNĐ
470.000 VNĐ/năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn
290.000 VNĐ
340.000 VNĐ/năm
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ/năm
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ
  TÊN MIỀN QUỐC TẾ
.com | .net | .top | .xyz

 

300.000 VNĐ/năm
.org

 

300.000 VNĐ/năm
.work

 

170.000 VNĐ/năm
.asia

 

350.000 VNĐ/năm
info

 

300.000 VNĐ/năm
.us

 

270.000 VNĐ/năm
.link

 

270.000 VNĐ/năm
.click

 

237.000 VNĐ/năm

Ghi chú:

 - Tên miền Việt Nam được đăng ký thông qua nhà đăng ký được VNNIC ủy nhiệm

 - Tên miền Việt Nam không thuộc diện đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

 - Tên miền Việt Nam được cung cấp giấy chứng nhận đăng ký tên miền đúng theo qui định của trung tâm Internet Việt nam (VNNIC) thuộc bộ BCVT