SEO là viết tắt của tối ưu hoá công cụ tìm kiếm hoặc trình tối ưu hoá công cụ tìm kiếm. Quyết định thuê SEO là một quyết định quan trọng có thể cải thiện trang web của bạn và tiết kiệm thời gian, nhưng bạn cũng có thể gặp rủi ro làm thiệt hại trang web và uy tín của bạn. Đảm bảo nghiên cứu các ưu điểm tiềm năng cũng như các thiệt hại mà một SEO tắc trách có thể mang lại cho trang web của bạn. Nhiều SEO và các hãng và cố vấn viên khác cung cấp các dịch vụ hữu ích cho các chủ sở hữu trang web, bao gồm:

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là quá trình nâng cao khả năng tiếp cận của công  cụ tìm kiếm một cách tự nhiên, bằng cách tích hợp các yếu tố thân thiện với công cụ tìm kiếm vào trang web. Công việc này thường được làm một cách chuyên nghiệp bởi các nhà thiết kế website.