hostingBạn có website và cần đưa lên Internet với chi phí thấp, hiệu quả và mau chóng? Hãy sử dụng dịch vụ Web Hosting của PEAKSO để lưu trữ web site một cách chuyên nghiệp.

Dịch vụ Web hosting của chúng tôi sử dụng phần mềm quản lý hosting chuyên nghiệp và server được đặt tại các Datacenter uy tín trong và ngoài nước, đảm bảo tốc độ truy cập website nhanh và ổn định, có thời uptime trên 99% và bảo mật cao, tích hợp sẵn các phần mềm chống virut. Peakso cũng cung cấp dịch vụ sao lưu định kỳ theo yêu cầu của quí khách.

Các gói lưu trữ website hiện tại do Peakso cung cấp:

 

STT

TÊN GÓI

MÔ TẢ

CHI PHÍ

1

US PeakHost #1

+ Linux Webserver

+ MySQL server

+ Dung lượng 2GB

+ Băng thông: 20GB/tháng

Miễn phí:

+ Một tên miền quốc tế (10 EMAIL)

700.000 đồng/năm

2

US PeakHost #2

+ Linux Webserver

+ MySQL server

+ Dung lượng 5GB

+ Băng thông: 50GB/tháng

Miễn phí:

+ Một tên miền quốc tế (10 EMAIL)

1.000.000 đồng/năm

3

US PeakHost #3

+ Linux Webserver

+ MySQL server

+ Dung lượng 10GB

+ Băng thông: 100GB/tháng

Miễn phí:

+ Một tên miền quốc tế (10 EMAIL)

1.500.000 đồng/năm

4

VN PeakHost #1

+ Linux Webserver

+ MySQL server

+ Dung lượng 2GB

+ Băng thông: 20GB/tháng

Miễn phí:

+ Một tên miền quốc tế (10 EMAIL)

1.000.000 đồng/năm

5

VN PeakHost #2

+ Linux Webserver

+ MySQL server

+ Dung lượng 4GB

+ Băng thông: 40GB/tháng

Miễn phí:

+ Một tên miền quốc tế (10 EMAIL)

1.500.000 đồng/năm

6

VN PeakHost #3

+ Linux Webserver

+ MySQL server

+ Dung lượng 6GB

+ Băng thông: 60GB/tháng

Miễn phí:

+ Một tên miền quốc tế (10 EMAIL)

2.000.000 đồng/năm

 Ghi chú:

 VN: server đặt tại DataCenter ở Việt Nam

  • US: server đặt tại DataCenter ở Mỹ

Save